Arhivele lunare: martie 2016

Comisii metodice

Reclame

Resurse umane


Director – Burlan Sebastian Ionut
Secretar – Staruiala Daniela

Comisia de mobilitate- Strapciuc Marin
C.E.A.C.- Cristea Maria
ERASMUS- Nenciu Irina
S.N.A.C.- Baciu Silvia- Marina
Învățători- Baciu Silvia- Marina
Limbă și comunicare- Cursaru Ana
Matematică și știinte- Olteanu Anda
Om și societate- Grădinaru Viorel
Arte și tehnologii- Arnăutoiu Aurelia
Comisia dirigintilor- Nenciu Irina
Comisia de verificare a documentelor – Burlan Sebastian Ionut
Comisia de urmărire a notării ritmice- Strapciuc Marin
Comisia de școlarizare și frecvență a elevilor –  Coman Violeta
Comisia de educație rutieră – Nenciu Irina
Comisia de disciplină-  Strapciuc Marin
Comisia de colaborare școală – familie – Burlan Sebastian Ionut

Școala la jubileu

Revista Școala Nr.7 la jubileu

Raport

Privind starea şi calitatea învăţământului în Şcoala Gimnazială Numărul 7 Focşani anul şcolar 2014-2015

Evaluare națională

ORDINUL  privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016 poate fi consultat aici


CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 poate fi consultat aici

Gând peste timp

Revista Gând peste timp

Istoric

Cu un istoric bogat, ŞCOALA NUMĂRUL 7 are o tradiţie veche, rădăcinile ei regăsindu-se în anul 1961, informaţii sumare despre existenţa acesteia, fiindu-mi furnizate de arhiva şcolii şi în special, de memoria amintirilor unor cadre didactice pensionare, ori foşti elevi ai şcolii.

Anii 1980-1990, au marcat ascensiunea şcolii şi înscrierea ei între şcolile de top ale municipiului Focşani.

După anul 1990, ŞCOALA NUMĂRUL 7 trece, ca de altfel toate şcolile din ţară, printr-un proces de înnoire, de reorientare, devenind astfel o provocare pentru părinţi, elevi şi mai ales pentru profesori. La fiecare clinchet al clopoţelului “lui septembrie”, instituţia a beneficiat de o echipă de învăţători şi profesori titulari care şi-au dovedit  priceperea şi profesionalismul prin muncă stăruitoare, plină de tact şi strategie pedagogică. A fost greu, mai ales că noua democraţie a sădit în minţile multor părinţi  şi copii o mentalitate greşită, care  trebuia adusă pe făgaşul firesc.

Pe parcursul celor 50 de ani de existenţă, ŞCOALA NUMĂRUL 7 a obţinut performanţe deosebite, valoarea ei fiind demonstrată atât prin premiile obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare, cât şi prin numărul mare al celor care  şi-au continuat studiile în învăţământul liceal şi apoi cel superior, motiv pentru care, azi, ne mândrim cu personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi politice, foşti elevi ai acestei şcoli.

O mare realizare şi prilej de bucurie a constituit-o  anul 2007, când şcoala a intrat într-un program de reabilitare, care în acest an aniversar s-a finalizat, elevii beneficiind de un local nou şi de o sală de sport, cum puţine dintre şcolile municipiului, au.

Pentru noi, cei aflaţi încă sub “stindardul” Şcolii Numărul 7, a fi dascăl reprezintă o chemare – dăruirea totală şi pasiunea de a modela sufletele, caracterele copiilor veniţi să descopere lumea, de a-i ajuta să se definească.

Pregătirea intelectuală a elevilor noştri, integraţi majoritatea, în cele mai bune licee, facultăţi ori firme de succes, a purtat şi poartă amprenta calităţii, determinând menţinerea şcolii pe locuri fruntaşe în judeţ. Elevii şcolii au fost şi sunt bine pregătiţi  pentru viaţă, aflându-se într-o permanentă concurenţă intelectuală, fiind deprinşi cu munca şi educaţi pentru a deveni buni cetăţeni.